Kết quả bóng đá giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga)

Ngày 14/05/2024
Ngày 13/05/2024
02:00 - 13/05
23:30 - 12/05
Ngày 12/05/2024
19:00 - 12/05
02:00 - 12/05
23:30 - 11/05
Ngày 11/05/2024
21:15 - 11/05
19:00 - 11/05
02:00 - 11/05
Ngày 06/05/2024
02:00 - 06/05
02:00 - 06/05
23:30 - 05/05
Ngày 05/05/2024
21:15 - 05/05
19:00 - 05/05
02:00 - 05/05
23:30 - 04/05
Ngày 04/05/2024
21:15 - 04/05
19:00 - 04/05
02:00 - 04/05
Ngày 30/04/2024
02:00 - 30/04
Ngày 29/04/2024
02:00 - 29/04
23:30 - 28/04
Ngày 28/04/2024
21:15 - 28/04
19:00 - 28/04
23:30 - 27/04
Ngày 27/04/2024
21:15 - 27/04
19:00 - 27/04
02:00 - 27/04
Ngày 23/04/2024
02:00 - 23/04
Ngày 22/04/2024
02:00 - 22/04
23:30 - 21/04
Ngày 21/04/2024
21:15 - 21/04
19:00 - 21/04
02:00 - 21/04
23:30 - 20/04
Ngày 20/04/2024
21:15 - 20/04
19:00 - 20/04
Ngày 16/04/2024
02:00 - 16/04
Ngày 15/04/2024
02:00 - 15/04
Ngày 14/04/2024
21:15 - 14/04
19:00 - 14/04
02:00 - 14/04
23:30 - 13/04
Ngày 13/04/2024
21:15 - 13/04
19:00 - 13/04
02:00 - 13/04
Ngày 05/04/2024
01:00 - 05/04
Ngày 02/04/2024
Ngày 01/04/2024
23:30 - 31/03
Ngày 31/03/2024
21:15 - 31/03
19:00 - 31/03
03:00 - 31/03
00:30 - 31/03
Ngày 30/03/2024
22:15 - 30/03
20:00 - 30/03
03:00 - 30/03
Ngày 18/03/2024
00:30 - 18/03
Ngày 17/03/2024
22:15 - 17/03
22:15 - 17/03
20:00 - 17/03
03:00 - 17/03
00:30 - 17/03
Ngày 16/03/2024
22:15 - 16/03
20:00 - 16/03
03:00 - 16/03
Ngày 12/03/2024
03:00 - 12/03
Ngày 11/03/2024
03:00 - 11/03
00:30 - 11/03
Ngày 10/03/2024
20:00 - 10/03
03:00 - 10/03
00:30 - 10/03
Ngày 09/03/2024
22:15 - 09/03
20:00 - 09/03
03:00 - 09/03
Ngày 05/03/2024
03:00 - 05/03
Ngày 04/03/2024
00:30 - 04/03
Ngày 03/03/2024
20:00 - 03/03
03:00 - 03/03
00:30 - 03/03
Ngày 02/03/2024
22:15 - 02/03
20:00 - 02/03
03:00 - 02/03
Ngày 27/02/2024
03:00 - 27/02
Ngày 26/02/2024
03:00 - 26/02
00:30 - 26/02
Ngày 25/02/2024
20:00 - 25/02
03:00 - 25/02
00:30 - 25/02
Ngày 24/02/2024
22:15 - 24/02
03:00 - 24/02
Ngày 20/02/2024
03:00 - 20/02
Ngày 19/02/2024
03:00 - 19/02
00:30 - 19/02
Ngày 18/02/2024
22:15 - 18/02
03:00 - 18/02
00:30 - 18/02
Ngày 17/02/2024
22:15 - 17/02
03:00 - 17/02
Ngày 13/02/2024
03:00 - 13/02
Ngày 12/02/2024
03:00 - 12/02
00:30 - 12/02
Ngày 11/02/2024
22:15 - 11/02
20:00 - 11/02
03:00 - 11/02
00:30 - 11/02
Ngày 10/02/2024
22:15 - 10/02
20:00 - 10/02
03:00 - 10/02
Ngày 06/02/2024
03:00 - 06/02
Ngày 05/02/2024
00:30 - 05/02
Ngày 04/02/2024
22:15 - 04/02
20:00 - 04/02
03:00 - 04/02
00:30 - 04/02
Ngày 03/02/2024
22:15 - 03/02
20:00 - 03/02
03:00 - 03/02
Ngày 02/02/2024
03:00 - 02/02
Ngày 01/02/2024
01:00 - 01/02
Ngày 30/01/2024
03:00 - 30/01
Ngày 29/01/2024
03:00 - 29/01
00:30 - 29/01
Ngày 28/01/2024
22:15 - 28/01
20:00 - 28/01
03:00 - 28/01
00:30 - 28/01
Ngày 27/01/2024
22:15 - 27/01
03:00 - 27/01
Ngày 23/01/2024
Ngày 22/01/2024
03:00 - 22/01
00:30 - 22/01
Ngày 21/01/2024
22:15 - 21/01
20:00 - 21/01
03:00 - 21/01
00:30 - 21/01
Ngày 20/01/2024
22:15 - 20/01
20:00 - 20/01
03:00 - 20/01
Ngày 14/01/2024
22:15 - 14/01
20:00 - 14/01
03:00 - 14/01
Ngày 13/01/2024
22:15 - 13/01
20:00 - 13/01
03:00 - 13/01
Ngày 05/01/2024
03:30 - 05/01
01:15 - 05/01
23:00 - 04/01
Ngày 04/01/2024
03:30 - 04/01
01:15 - 04/01
01:15 - 04/01
23:00 - 03/01
Ngày 03/01/2024
03:30 - 03/01
01:15 - 03/01
23:00 - 02/01
Ngày 23/12/2023
22:15 - 23/12
Ngày 22/12/2023
03:30 - 22/12
03:30 - 22/12
01:00 - 22/12
01:00 - 22/12
Ngày 21/12/2023
03:30 - 21/12
01:00 - 21/12
Ngày 20/12/2023
03:30 - 20/12
03:30 - 20/12
01:00 - 20/12
Ngày 19/12/2023
03:00 - 19/12
Ngày 18/12/2023
03:00 - 18/12
00:30 - 18/12
Ngày 17/12/2023
22:15 - 17/12
20:00 - 17/12
03:00 - 17/12
00:30 - 17/12
Ngày 16/12/2023
20:00 - 16/12
03:00 - 16/12
Ngày 12/12/2023
03:00 - 12/12
Ngày 11/12/2023
03:00 - 11/12
00:30 - 11/12
Ngày 10/12/2023
20:00 - 10/12
03:00 - 10/12
00:30 - 10/12
Ngày 09/12/2023
22:15 - 09/12
20:00 - 09/12
03:00 - 09/12
Ngày 05/12/2023
03:00 - 05/12
Ngày 04/12/2023
00:30 - 04/12
Ngày 03/12/2023
22:15 - 03/12
20:00 - 03/12
03:00 - 03/12
00:30 - 03/12
Ngày 02/12/2023
20:00 - 02/12
03:00 - 02/12
Ngày 30/11/2023
03:00 - 30/11
Ngày 28/11/2023
03:00 - 28/11
Ngày 27/11/2023
03:00 - 27/11
00:30 - 27/11
Ngày 26/11/2023
22:15 - 26/11
20:00 - 26/11
03:00 - 26/11
00:30 - 26/11
Ngày 25/11/2023
22:15 - 25/11
03:00 - 25/11
Ngày 13/11/2023
00:30 - 13/11
Ngày 12/11/2023
22:15 - 12/11
03:00 - 12/11
00:30 - 12/11
00:30 - 12/11
Ngày 11/11/2023
22:15 - 11/11
20:00 - 11/11
Ngày 07/11/2023
03:00 - 07/11
Ngày 06/11/2023
Ngày 05/11/2023
22:15 - 05/11
20:00 - 05/11
00:30 - 05/11
Ngày 04/11/2023
22:15 - 04/11
20:00 - 04/11
Ngày 31/10/2023
03:00 - 31/10
Ngày 30/10/2023
03:00 - 30/10
00:30 - 30/10
Ngày 29/10/2023
20:00 - 29/10
02:00 - 29/10
23:30 - 28/10
Ngày 28/10/2023
21:15 - 28/10
19:00 - 28/10
02:00 - 28/10
Ngày 24/10/2023
02:00 - 24/10
Ngày 23/10/2023
23:30 - 22/10
Ngày 22/10/2023
21:15 - 22/10
19:00 - 22/10
23:30 - 21/10
Ngày 21/10/2023
21:15 - 21/10
19:00 - 21/10
02:00 - 21/10
Ngày 09/10/2023
02:00 - 09/10
23:30 - 08/10
23:30 - 08/10
Ngày 08/10/2023
19:00 - 08/10
02:00 - 08/10
23:30 - 07/10
Ngày 07/10/2023
21:15 - 07/10
19:00 - 07/10
02:00 - 07/10
Ngày 03/10/2023
02:00 - 03/10
Ngày 02/10/2023
02:00 - 02/10
02:00 - 02/10
Ngày 01/10/2023
21:15 - 01/10
19:00 - 01/10
23:30 - 30/09
Ngày 30/09/2023
21:15 - 30/09
19:00 - 30/09
02:00 - 30/09
Ngày 29/09/2023
02:30 - 29/09
00:00 - 29/09
00:00 - 29/09
Ngày 28/09/2023
02:30 - 28/09
02:30 - 28/09
00:00 - 28/09
00:00 - 28/09
00:00 - 28/09
Ngày 27/09/2023
02:30 - 27/09
00:00 - 27/09
Ngày 25/09/2023
23:30 - 24/09
23:30 - 24/09
Ngày 24/09/2023
21:15 - 24/09
19:00 - 24/09
02:00 - 24/09
23:30 - 23/09
Ngày 23/09/2023
21:15 - 23/09
19:00 - 23/09
02:00 - 23/09
Ngày 19/09/2023
02:00 - 19/09
Ngày 18/09/2023
02:00 - 18/09
23:30 - 17/09
Ngày 17/09/2023
21:15 - 17/09
19:00 - 17/09
02:00 - 17/09
23:30 - 16/09
Ngày 16/09/2023
21:15 - 16/09
19:00 - 16/09
02:00 - 16/09
Ngày 04/09/2023
02:00 - 04/09
Ngày 03/09/2023
21:15 - 03/09
19:00 - 03/09
02:00 - 03/09
23:30 - 02/09
Ngày 02/09/2023
21:15 - 02/09
19:00 - 02/09
03:00 - 02/09
00:30 - 02/09
Ngày 29/08/2023
00:30 - 29/08
Ngày 28/08/2023
00:30 - 28/08
Ngày 27/08/2023
22:30 - 27/08
02:30 - 27/08
00:30 - 27/08
00:00 - 27/08
Ngày 26/08/2023
02:30 - 26/08
00:30 - 26/08
Ngày 22/08/2023
02:30 - 22/08
00:00 - 22/08
Ngày 21/08/2023
00:30 - 21/08
00:00 - 21/08
Ngày 20/08/2023
02:30 - 20/08
00:30 - 20/08
Ngày 19/08/2023
22:00 - 19/08
02:30 - 19/08
00:30 - 19/08
Ngày 15/08/2023
00:30 - 15/08
Ngày 14/08/2023
02:30 - 14/08
00:30 - 14/08
Ngày 13/08/2023
22:00 - 13/08
00:30 - 13/08
Ngày 12/08/2023
22:00 - 12/08
03:00 - 12/08
00:30 - 12/08

Dù rất yêu Bóng đá nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể theo dõi những trận đối đầu đỉnh cao vì thế nên kết quả La Liga đến từ Tỷ số bóng đá Lu mới thực sự hữu ích. Tại đây những thông tin được cập nhật nhanh, chính xác mà bạn có thể theo dõi trên rất nhiều thiết bị.

Đến Bóng đá Lưu PC xem kết quả La Liga “nhanh như chớp”

Kết quả La Liga là một trong những thông tin hiện đang được lựa chọn truy cập nhiều nhất. Chọn Bóng đá Lưu PC bạn sẽ nhanh chóng có được tin tức được cập nhật chính xác, khoa học, dễ tìm kiếm trên trang web.

Trên rất nhiều kết quả giải Tây Ban Nha được cập nhật trên trang bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả những trận đấu hấp dẫn đến ít được quan tâm của giải La Liga nhờ phân mục rõ ràng. Thông tin kqbd Liga được hiển thị chi tiết gồm thời gian, tên hai đội tham gia và phần tỷ số bóng đá chính xác theo thời gian cập nhật.

kết quả la liga

Thông tin giải đấu HOT nhất hành tinh

Tuy nhiên, dù bạn có được kết quả nhanh nhất nhưng chọn Bóng đá Lưu PC bạn sẽ không mất bất kỳ một chi phí nào. Chính vì thế, với thiết bị thông minh nào cũng sẽ nắm trọn thông tin kết quả bóng đá Tây Ban Nha hôm nay ngay trong tầm tay.

Xem kq Laliga như thế nào?

Không chỉ cung cấp kết quả Laliga chính xác, Bóng đá Lưu PC hiện còn mang đến lịch đá bóng và các thông tin cho người dùng theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể xem thông tin tỷ số bóng đá Tây Ban Nha bằng những cách như sau:

  • Xem kq tbn 24h bằng cách chọn thời gian cụ thể trên thanh công cụ trên cùng. Vì thế bạn có thể theo dõi trong 1 tuần trước một cách chi tiết.
  • Chọn thông tin tỷ số giải vô địch TBN cũng là một cách tìm kiếm hay. Theo từng ngày tất cả những kq Liga được cập nhật giúp bạn dễ dàng nắm bắt được tình hình giải đấu.

Ưu điểm vượt trội bảng tỷ số bóng đá TBN tại Bongdaluupc

Đối với những người yêu thể thao, việc bám sát những diễn biến của các giải đấu là một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, việc tiếp cận thông tin về kq VĐQG Việt Nam không còn là điều khó khăn. Trang Bóng đá Lưu PC đã ra đời để mang lại cho bạn một nguồn thông tin vô cùng toàn diện và dễ dàng.

Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi kết quả Premier League, bạn còn có cơ hội tiếp cận với thông tin về nhiều giải đấu khác nhau. Từ tỷ số giải đấu La Liga tối qua nảy lửa, cập nhật liên tục sự cạnh tranh hấp dẫn giữa các đội hàng đầu tại kq giải C1 châu Âu cho đến kết quả bóng đá VĐQG Pháp mới nhất hôm nay.

Đặc biệt, website này không chỉ cung cấp thông tin kết quả, mà còn đưa bạn vào thế giới chi tiết của từng trận đấu. Thông tin về số bàn thắng, thẻ phạt và dữ liệu thống kê khác giúp bạn hiểu rõ hơn về cách diễn ra của trận đấu. Bạn có thể nắm bắt sự thay đổi trong hiệu suất của các đội, từ đó dễ dàng phân tích và đánh giá.

Kết luận

Dễ dàng theo dõi kết quả La Liga qua mọi thiết bị thông tin, trang Bóng đá Lưu PC mang đến sự cập nhật nhanh chóng, giúp bạn luôn kịp thời cập nhật thông tin về giải đấu hàng đầu tại xứ sở bò tót, hơn thế nữa bạn có thể thuận lợi theo dõi thứ hạng bóng đá của đội bóng mà mình yêu thích ở lục địa già.