Kết quả bóng đá giải VĐQG Pháp (Ligue 1)

Ngày 20/05/2024
02:00 - 20/05
02:00 - 20/05
02:00 - 20/05
02:00 - 20/05
02:00 - 20/05
02:00 - 20/05
02:00 - 20/05
02:00 - 20/05
Ngày 16/05/2024
02:00 - 16/05
Ngày 13/05/2024
02:00 - 13/05
02:00 - 13/05
02:00 - 13/05
02:00 - 13/05
02:00 - 13/05
02:00 - 13/05
Ngày 11/05/2024
02:00 - 11/05
02:00 - 11/05
Ngày 07/05/2024
02:00 - 07/05
Ngày 05/05/2024
02:00 - 05/05
00:00 - 05/05
Ngày 04/05/2024
22:00 - 04/05
20:00 - 04/05
02:00 - 04/05
00:00 - 04/05
Ngày 29/04/2024
02:00 - 29/04
00:00 - 29/04
Ngày 28/04/2024
22:05 - 28/04
20:00 - 28/04
20:00 - 28/04
20:00 - 28/04
18:00 - 28/04
Ngày 27/04/2024
02:00 - 27/04
Ngày 25/04/2024
02:00 - 25/04
02:00 - 25/04
Ngày 22/04/2024
00:15 - 22/04
Ngày 21/04/2024
22:05 - 21/04
20:00 - 21/04
20:00 - 21/04
20:00 - 21/04
02:00 - 21/04
Ngày 20/04/2024
22:00 - 20/04
02:00 - 20/04
Ngày 15/04/2024
01:45 - 15/04
Ngày 14/04/2024
20:00 - 14/04
18:00 - 14/04
02:00 - 14/04
Ngày 13/04/2024
22:00 - 13/04
02:00 - 13/04
Ngày 08/04/2024
01:45 - 08/04
Ngày 07/04/2024
22:05 - 07/04
20:00 - 07/04
20:00 - 07/04
20:00 - 07/04
18:00 - 07/04
Ngày 06/04/2024
22:00 - 06/04
02:00 - 06/04
Ngày 01/04/2024
Ngày 31/03/2024
22:05 - 31/03
20:00 - 31/03
20:00 - 31/03
20:00 - 31/03
18:00 - 31/03
03:00 - 31/03
23:00 - 30/03
Ngày 30/03/2024
03:00 - 30/03
Ngày 18/03/2024
23:05 - 17/03
Ngày 17/03/2024
21:00 - 17/03
21:00 - 17/03
21:00 - 17/03
19:00 - 17/03
03:00 - 17/03
23:00 - 16/03
Ngày 16/03/2024
03:00 - 16/03
Ngày 11/03/2024
02:45 - 11/03
23:05 - 10/03
Ngày 10/03/2024
21:00 - 10/03
21:00 - 10/03
21:00 - 10/03
03:00 - 10/03
23:00 - 09/03
Ngày 09/03/2024
03:00 - 09/03
Ngày 04/03/2024
02:45 - 04/03
23:05 - 03/03
Ngày 03/03/2024
21:00 - 03/03
21:00 - 03/03
21:00 - 03/03
19:00 - 03/03
03:00 - 03/03
23:00 - 02/03
Ngày 02/03/2024
Ngày 26/02/2024
02:45 - 26/02
Ngày 25/02/2024
21:00 - 25/02
21:00 - 25/02
21:00 - 25/02
19:00 - 25/02
03:00 - 25/02
23:00 - 24/02
Ngày 24/02/2024
03:00 - 24/02
Ngày 19/02/2024
02:45 - 19/02
23:05 - 18/02
Ngày 18/02/2024
21:00 - 18/02
21:00 - 18/02
21:00 - 18/02
19:00 - 18/02
23:00 - 17/02
Ngày 17/02/2024
03:00 - 17/02
Ngày 12/02/2024
02:45 - 12/02
23:05 - 11/02
Ngày 11/02/2024
21:00 - 11/02
21:00 - 11/02
21:00 - 11/02
19:00 - 11/02
23:00 - 10/02
Ngày 10/02/2024
03:00 - 10/02
Ngày 05/02/2024
02:45 - 05/02
23:05 - 04/02
Ngày 04/02/2024
21:00 - 04/02
21:00 - 04/02
21:00 - 04/02
19:00 - 04/02
03:00 - 04/02
23:00 - 03/02
Ngày 03/02/2024
Ngày 29/01/2024
23:05 - 28/01
Ngày 28/01/2024
21:00 - 28/01
21:00 - 28/01
21:00 - 28/01
19:00 - 28/01
03:00 - 28/01
23:00 - 27/01
Ngày 27/01/2024
03:00 - 27/01
Ngày 15/01/2024
23:05 - 14/01
Ngày 14/01/2024
21:00 - 14/01
21:00 - 14/01
19:00 - 14/01
03:00 - 14/01
23:00 - 13/01
Ngày 13/01/2024
03:00 - 13/01
Ngày 21/12/2023
03:00 - 21/12
03:00 - 21/12
03:00 - 21/12
03:00 - 21/12
03:00 - 21/12
03:00 - 21/12
03:00 - 21/12
03:00 - 21/12
Ngày 18/12/2023
23:05 - 17/12
Ngày 17/12/2023
21:00 - 17/12
21:00 - 17/12
21:00 - 17/12
19:00 - 17/12
03:00 - 17/12
23:00 - 16/12
Ngày 16/12/2023
03:00 - 16/12
Ngày 11/12/2023
02:45 - 11/12
23:05 - 10/12
Ngày 10/12/2023
21:00 - 10/12
21:00 - 10/12
21:00 - 10/12
19:00 - 10/12
23:00 - 09/12
Ngày 09/12/2023
03:00 - 09/12
Ngày 08/12/2023
02:30 - 08/12
Ngày 07/12/2023
03:00 - 07/12
Ngày 04/12/2023
02:45 - 04/12
23:05 - 03/12
Ngày 03/12/2023
21:00 - 03/12
21:00 - 03/12
21:00 - 03/12
03:00 - 03/12
23:00 - 02/12
Ngày 02/12/2023
03:00 - 02/12
Ngày 30/11/2023
01:00 - 30/11
Ngày 27/11/2023
02:45 - 27/11
23:05 - 26/11
Ngày 26/11/2023
21:00 - 26/11
21:00 - 26/11
19:00 - 26/11
03:00 - 26/11
23:00 - 25/11
Ngày 25/11/2023
Ngày 13/11/2023
02:45 - 13/11
23:05 - 12/11
Ngày 12/11/2023
21:00 - 12/11
21:00 - 12/11
21:00 - 12/11
03:00 - 12/11
Ngày 11/11/2023
03:00 - 11/11
Ngày 06/11/2023
02:45 - 06/11
23:05 - 05/11
Ngày 05/11/2023
21:00 - 05/11
21:00 - 05/11
21:00 - 05/11
19:00 - 05/11
03:00 - 05/11
23:00 - 04/11
Ngày 04/11/2023
Ngày 30/10/2023
23:05 - 29/10
Ngày 29/10/2023
21:00 - 29/10
21:00 - 29/10
21:00 - 29/10
02:00 - 29/10
Ngày 28/10/2023
22:00 - 28/10
02:00 - 28/10
Ngày 23/10/2023
01:45 - 23/10
Ngày 22/10/2023
22:05 - 22/10
20:00 - 22/10
20:00 - 22/10
20:00 - 22/10
18:00 - 22/10
02:00 - 22/10
Ngày 21/10/2023
02:00 - 21/10
Ngày 09/10/2023
Ngày 08/10/2023
22:05 - 08/10
20:00 - 08/10
20:00 - 08/10
18:00 - 08/10
02:00 - 08/10
Ngày 07/10/2023
22:00 - 07/10
02:00 - 07/10
Ngày 02/10/2023
01:45 - 02/10
Ngày 01/10/2023
22:05 - 01/10
20:00 - 01/10
20:00 - 01/10
20:00 - 01/10
18:00 - 01/10
02:00 - 01/10
Ngày 30/09/2023
02:00 - 30/09
Ngày 27/09/2023
02:00 - 27/09
Ngày 25/09/2023
Ngày 24/09/2023
22:05 - 24/09
20:00 - 24/09
20:00 - 24/09
18:00 - 24/09
02:00 - 24/09
Ngày 23/09/2023
22:00 - 23/09
02:00 - 23/09
Ngày 18/09/2023
01:45 - 18/09
Ngày 17/09/2023
22:05 - 17/09
20:00 - 17/09
20:00 - 17/09
20:00 - 17/09
18:00 - 17/09
02:00 - 17/09
Ngày 16/09/2023
22:00 - 16/09
Ngày 04/09/2023
Ngày 03/09/2023
22:05 - 03/09
20:00 - 03/09
20:00 - 03/09
20:00 - 03/09
18:00 - 03/09
02:00 - 03/09
Ngày 02/09/2023
22:00 - 02/09
02:00 - 02/09
Ngày 28/08/2023
01:45 - 28/08
Ngày 27/08/2023
22:05 - 27/08
20:00 - 27/08
20:00 - 27/08
20:00 - 27/08
18:00 - 27/08
00:00 - 27/08
Ngày 26/08/2023
02:00 - 26/08
Ngày 21/08/2023
01:45 - 21/08
00:00 - 21/08
Ngày 20/08/2023
20:00 - 20/08
20:00 - 20/08
20:00 - 20/08
18:00 - 20/08
00:00 - 20/08
Ngày 19/08/2023
02:00 - 19/08
Ngày 14/08/2023
01:45 - 14/08
Ngày 13/08/2023
22:05 - 13/08
20:00 - 13/08
20:00 - 13/08
20:00 - 13/08
18:00 - 13/08
Ngày 12/08/2023
22:00 - 12/08
02:00 - 12/08

Bạn đã chuẩn bị những gì cho giải đấu tranh cúp Ligue 1? Công cụ soi kèo hiệu quả không thể thiếu tiện ích KQBD Pháp của kênh thông tin tổng hợp Bongdalu trực tuyến. Quả thực đây là một trong những nơi cung cấp kèo thơm không thể nào bỏ qua.

KQBD Pháp: Cập nhật tỷ số 24/7 từ Bóng đá Lưu PC

Nếu đến giờ bạn vẫn nghĩ gõ từng từ khóa trên Google để tìm kiếm thông tin về các trận trong giải đấu Ligue 1 là nước đi sai lầm.

Đối với bet thủ tại nhà cái nên dành thời gian cho soi kèo, thay vào đó chỉ cần 1 nhấp chuột phải vào link website Bóng đá Lưu PC đã có đầy đủ thông tin kết quả giải vô địch Pháp.

Hiện nay, dù vẫn đang trong giai đoạn thi đấu nhưng bảng kq đã có đầy đủ của 19 trận lượt đi và BD KQ Pháp của 19 trận lượt về. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để cập nhật tỷ số theo sát từng phút thi đấu thực tế trên sân cỏ.

kqbd pháp

Thông tin được update liên tục

Bên cạnh đó, bet thủ có thể chọn theo dõi kết quả Pháp theo từng đội bóng. Qua đó chuyên trang sẽ thông báo đến đủ 38 vòng đấu và kq cụ thể để cược thủ đánh giá phong độ đội bóng trước khi chọn kèo.

Ưu điểm vượt trội của tiện ích tỷ số bóng đá Ligue 1

Tiện ích này còn cung cấp tỷ số đa đạng các trận đấu cực hot hiện nay. Không chỉ dừng lại ở sự hấp dẫn của giải Ligue 1, thế giới bóng đá Pháp còn đem đến những trải nghiệm đầy phong phú thông qua các giải đấu quan trọng khác. Bên cạnh cuộc đua nảy lửa tại bảng kq bóng đá VĐQG Ý cũng là một cuộc thi đầy quyết liệt, nơi các đội bóng chứng minh sự xứng đáng để tiến xa hơn trong hành trình của mình.

Bảng tỷ số bóng đá Ngoại hạng Anh trực tuyến nơi tập trung những câu chuyện hấp dẫn và đẳng cấp, luôn thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Tại đây, những đội bóng với lịch sử lâu đời như Manchester United, Liverpool, và Chelsea đọ sức với những đối thủ mới nổi như Leicester City hay Wolverhampton Wanderers.

Hơn thế nữa, tiện ích này còn mang đến kqbđ Bundesliga đêm qua và rạng sáng nay với sự tham gia của những câu lạc bộ mạnh như Bayern Munich, Borussia Dortmund và RB Leipzig. Không thể bỏ qua cảm xúc tại kq Cup C1kết quả giải đấu Cup C2 hai giải đấu danh giá trong lòng người hâm mộ. Cup C1 còn gọi là Champions League nơi các đội bóng hàng đầu châu Âu đọ sức để chinh phục ngôi vương châu lục. Trong khi đó Cup C2 cũng thu hút sự quan tâm không hề nhỏ trong lòng người yêu bóng đá châu Âu.

Tổng kết

Việc sử dụng tiện ích Kết quả Pháp tại Bóng đá Lưu PC để theo dõi tỷ số bóng đá hôm nay có thể được coi là một phương pháp hiệu quả của những người chơi cá cược. Đừng bỏ lỡ cơ hội quý báu để tìm kiếm những thông tin quan trọng này, chúng có thể giúp bạn tìm ra những lựa chọn may mắn và cơ hội chiến thắng trong các cược đang tham gia. Hãy tận dụng ngay khả năng tiện lợi và chính xác của tiện ích này để cùng tạo nên những trải nghiệm cược thú vị và hấp dẫn hơn.